Tạo theo dõi chuyển đổi Google Adwords “Tracking Contact Form 7 với Google Tag Manager” mới nhất

Contact form 7 là một Plugin WordPress phổ biến được sử dụng như một công cụ liên hệ nhanh tới webmaster, công ty hoặc chủ shop, hoặc sử dụng như một công cụ đặt hàng nhanh cho các website không thích sử dụng WooCommerce Plugin (eCommerce For WordPress),… hay các mục đích khác. Tracking đo lường Contact form 7 giúp bạn quản lý, thống kê số lượng khách hàng sử dụng Form liên hệ (nút mua hàng = Contact form 7) trên website chạy quảng cáo, từ đó đánh giá “THÀNH CÔNG HAY THẤT BẠI” đối với chiến dịch quảng cáo, marketing online hoặc sử dụng cho tối ưu quảng cáo “LƯỢT CHUYỂN ĐỔI GOOGLE ADWORDS“.

Tạo theo dõi chuyển đổi Google Adwords "Tracking Contact Form 7 với Google Tag Manager" mới nhất

Các sự kiện DOM trong Biểu mẫu liên hệ 7

Trên trang chủ contactform7.com cũng đã liệt kê danh sách “DOM events” có thể sử dụng đo lường Tracking với Contact Form 7.

 • wpcf7invalid — Kích hoạt khi việc gửi biểu mẫu Ajax đã hoàn thành thành công, tuy nhiên mẫu Form khách hàng điền không đúng, các trường yêu cầu phải điền chưa được điền đủ thông tin.
 • wpcf7spam — Kích hoạt khi việc gửi biểu mẫu Ajax đã hoàn thành thành công, nhưng mẫu liên hệ chưa được gửi do hệ thống website phát hiện hoạt động nghi ngờ là Spam.
 • wpcf7mailsent — Kích hoạt khi việc gửi biểu mẫu Ajax đã hoàn thành thành công, liên hệ đã được gửi tới hệ thống.
 • wpcf7submit — Kích hoạt khi việc gửi biểu mẫu Ajax đã hoàn thành thành công, bất kể các sự cố khác.

Trên thực tế, tôi thường chỉ sử dụng đo lường chuyển đổi các mẫu liên hệ thành công qua sự kiện wpcf7mailsent.

 Tạo một sự kiện “cf7submission” trên tài khoản Google Tag Manager

Truy cập vào Google Tag Manager, tạo một Tag sử dụng “Custom HTML tag”, trong đó Firing Triggering chọn áp dụng cho “DOM Ready”. Sao chép đoạn mã dưới đây và điền vào trong ô Custom HTML.

<script>
document.addEventListener( ‘wpcf7mailsent’, function( event ) {
window.dataLayer.push({
‘event’ : ‘cf7submission’,
‘formId’ : event.detail.contactFormId,
‘response’ : event.detail.inputs
})
});
</script> 

Lưu lại với tên “CF7 Listener“.

Tạo biến “Variables” & kích hoạt sự kiện “Trigger”

Bấm vào tab “Triggers” để tạo một “Custom Event” tên cf7submission.

Tạo Google Ads Conversion Tracking

Tạo 1 hành động chuyển đổi trong Google Adwods. Trong hướng dẫn này mình cài đặt chuyển đổi trên website sử dụng Contact Form 7 để tạo thành nút đặt mua hàng trên landing page trang khử mùi nhà vệ sinh.

 • Tên lượt chuyển đổi : Mua hàng thành công
 • Danh mục : Mua hàng
 • Giá trị : Không sử dụng giá trị (nếu bạn sử dụng Woocommerce, hãy thao khảo cách hướng dẫn đo lường chính xác giá trị đơn hàng tại bài viết hướng dẫn cài đặt đo lường chuyển đổi Google Adwords qua Google Tag Manager)
 • Nguồn : Trang web
 • Số lượng : Mỗi chuyển đổi
 • Thời lượng chuyển đổi nhấp qua : 30 ngày
 • Cửa sổ chuyển đổi xem qua : 1 ngày
 • Bao gồm trong “Lượt chuyển đổi” : Có
 • Mô hình phân bổ : Giảm dần theo thời gian

Tiếp theo chọn cách bạn muốn cài đặt thẻ thông qua sử dụng “Trình quản lý thẻ của Google”. Lấy ID chuyển đổi và nhãn chuyển đổi điền vào Tag theo dõi.

Phần Firing Triggers, chọn Custom cf7submission mà bạn vừa tạo ở trên nhé.

Chúc các bạn thành công. Nếu không hiểu bước nào, comment bên dưới mình hỗ trợ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *